مارک لیلا

مارک لیلا

مارک لیلا (متولد 1956) دانشمند سیاسی آمریکایی، مورخ ایده ها، روزنامه نگار و استاد علوم انسانی در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک است. او یک لیبرال خود توصیف شده است، اما اغلب، هر چند نه همیشه، از آن منظر دیدگاه هایی ارائه می دهد.
او که به طور مداوم در بررسی کتابهای نیویورک ، نیویورک تایمز و نشریات در سراسر جهان مشارکت داشت ، بیشتر به خاطر کتابهایش "لیبرال یکبار و آینده: بعد از سیاست هویت" ، ذهن بی پروا: روشنفکران در سیاست ، خدای مرده: دین شناخته شده است. ، سیاست ، و غرب مدرن ، و ذهن کشتی شکسته: در واکنش سیاسی. پس از گذراندن دوره استادی در دانشگاه نیویورک و کمیته اندیشه اجتماعی در دانشگاه شیکاگو ، در سال 2007 به عنوان استاد علوم انسانی به دانشگاه کلمبیا پیوست. او به طور گسترده سخنرانی می کند و سخنرانی یادبود وایزمن در اسرائیل ، سخنرانی های کارلایل در دانشگاه آکسفورد و سخنرانی های مک میلان در مورد دین ، سیاست و جامعه در دانشگاه ییل را ارائه کرده است.

کتاب های مارک لیلا

لیبرال جاودانه