محمدرضا رسولی

محمدرضا رسولی

دکتر محمدرضا رسولی (۱۳۴۴) دکترای ارتباطات و دانشيار  دانشکدۀ علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در دانشگاه آزاد اسلامي تهران است. تمرکز مطالعاتی او در حوزۀ روش‌شناسی مطالعات ارتباطات و رسانه، مطالعات گفتمانی ، تبلیغات و سبک زندگی است. از ایشان تاکنون چهار کتاب و مقالات متعددی در کنفرانس‌های علمی و مجلات پژوهشی  منتشر شده است.  وی عضو انجمن  جامعه‌شناسی ایران و نیز  انجمن بين‌المللي تحقيق در ارتباطات (IAMCR) است و طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ سردبیر فصلنامه «نقد کتاب علوم اجتماعی» بوده است. دکتر رسولی در سال 1382 از سوي وزارت ارشاد به‌عنوان «پژوهشگر نمونه سال در حوزه فرهنگ و رسانه» و در سال 1392 و 1394 به‌عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و استاد نمونه برگزيده و معرفي شده است. وی در حال حاضر در زمینۀ تطبیق مطالعات روش‌شناسی در ارتباطات و فضای مجازی فعالیت می‌کند.

کتاب های محمدرضا رسولی

نظریه ی گفتمان