دن کارلین

دن کارلین

دن کارلین نوینسده، مورخ و مفسر سیاسی آمریکایی متولد 1965 است. کارلین که زمانی مجری حرفه ای رادیو بود، سرانجام برنامه خود را به اینترنت منتقل کرد و اکنون سه پادکست مستقل محبوب را میزبانی می کند: تاریخچه هاردکور، تاریخچه سخت: ضمیمه و عقل سلیم.

کتاب های دن کارلین

پایان همیشه نزدیک است