نینا چاکرابارتی

نینا چاکرابارتی

نینا چاکرابارتی (متولد: 1970 ، کلکته ، هند) تصویرگر مستقر در لندن است. او در هند متولد شد و ابتدای زندگی خود را در کلکته هند گذراند ، سپس در کالج سن سنت مارتین و کالج سلطنتی هنر لندن تصویرگری خواند. کارهای دقیق و تزئینی او اغلب مربوط به مجموعه ها و ترکیب اشیا است.

کتاب های نینا چاکرابارتی

دنیای شگفت انگیز مد 1