آن گاد

آن گاد

آن گادیس هنرمند ، استاد ریکی و مشاور و سخنران تحول آفرین است. او نویسنده کتاب A -Z Guide to Common Habits، Climbing the Beanstalk، Finding your Foots، و The Girl That Nails Nail او و مردی که همیشه دیر است می باشد.

کتاب های آن گاد

عادت ها از تو می گویند