ریچارد پاورز

ریچارد پاورز

ریچارد پاورز، نویسنده آمریکایی برنده جوایز مختلفی چون جایزه ملی کتاب آمریکا، «جیمز کوپر»، جایزه کتاب سال مجله «تایم» شده است. وی پیش از این و در سال 2014 در فهرست اولیه جایزه معتبر بوکر قرار گرفته است

کتاب های ریچارد پاورز

پژواک برانگیز


۶۵,۰۰۰ تومان