جولی مربرگ

جولی مربرگ

جولی مربرگ یک بسته بندی کننده کتاب مستقر در شهر نیویورک است. مادر خودش به عطر و آشپزی حساسیت دارد ، بنابراین خاطرات کودکی جولی بدون عطر است. با این حال ، فرزندان خود ، 5 ماهه و 4 ساله ، می گویند که او بوی شکلات ، نرم کننده Curl Quencher و شیر مادر می دهد.

کتاب های جولی مربرگ

گردش با ون گوگ


دست در دست رنوآر


رویا بافی با روسو


پیک نیک با مونه