جان اسکات

جان اسکات

جان پیتر اسکات (متولد 8 آوریل 1949) یک جامعه شناس انگلیسی است که در زمینه های جامعه شناسی اقتصادی و سیاسی ، طبقه بندی اجتماعی ، تاریخ جامعه شناسی و تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی کار می کند. او در حال حاضر مستقل کار می کند و قبلا در دانشگاه های Strathclyde ، Leicester ، Essex و Plymouth کار کرده است. او عضو آکادمی بریتانیا (منتخب 2007) ، عضو انجمن سلطنتی هنرها (منتخب 2005) و عضو آکادمی علوم اجتماعی (منتخب 2003) است. او از سال 1970 عضو انجمن جامعه شناسی بریتانیا بوده است. در سال 2015 رئیس بخش S4 آکادمی بریتانیا شد. در سال 2016 دکترای افتخاری دانشگاه اسکس به او اعطا شد.

کتاب های جان اسکات