کی سوکه ساکا

کی سوکه ساکا

کی سوکه ساکا (KEISUKE SAKA) مهندس کاغذ و طراح گرافیک مستقر در ژاپن است. او صاحب یک شرکت طراحی است ، مدل های کاغذی خود را در تعدادی از موزه ها به نمایش گذاشته است و کیت های اتوماتای زیادی را منتشر کرده است.

کتاب های کی سوکه ساکا

کاراکوری