کانه کو میسوزو

کانه کو میسوزو

کانه کو میسوزو (متولد 11 آوریل 1903 - 10 مارس 1930) شاعر ژاپنی بود که به خاطر شعرهایش برای کودکان مشهور بود. او در روستای ماهیگیری سنزاکی ، که اکنون بخشی از ناگاتو ، استان یاماگوچی است ، به نام Teru Kaneko متولد شد. نقوش ماهیگیری و دریا اغلب در اشعار او ظاهر می شود. آثار او که در دوران حیات خود جشن گرفته می شد ، پس از مرگ وی در هاله ای از ابهام قرار گرفت ، تا اینکه در دهه 1980 دوباره کشف شد. از آن زمان ، او به عنوان یکی از دوست داشتنی ترین شاعران کودک ژاپن شناخته می شود.
کانکو را با کریستینا رزتی مقایسه کرده اند. اشعار او به یازده زبان ترجمه شده است.

کتاب های کانه کو میسوزو

من، پرنده کوچک و زنگوله