سیندی کنی

سیندی کنی

سیندی کنی (متولد: 1 مه 1959) بیش از پنج سال به عنوان سردبیر ارشد برای Big Idea Inc. (Veggie Tales) کار کرده است. او بیش از بیست و پنج کتاب برای کودکان، پنج برنامه درسی، چندین داستان و مقاله منتشر کرده است و به عنوان مشاور خلاق برای بسیاری خدمت کرده است.

کتاب های سیندی کنی

گمشده در فضا


جنگ قورباغه ها


خیار پنجه طلا


برادران خوش خواب