ویسواوا شیمبورسکا

ویسواوا شیمبورسکا

ویسواوا شیمبورسکا یا ویسلاوا شیمبورسکا شاعر، مقاله نویس، مترجم لهستانی است. او در سال ۱۹۹۶ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. داوران کمیته ادبی جایزه نوبل در توصیف وی، او را موتسارت شعرخوانده بودند. کسی که ظرافت های زبانی را با شور و هیجان های بتهوونی در هم آمیخته بود.اشعار وی به زبان های انگلیسی و بسیاری از زبان های اروپایی، چینی، فارسی، عبری و عربی ترجمه شده است. چندین مجموعه شعر و کتاب هایی بسیاری که ترجمه او از زبان فرانسه به زبان لهستانی است، در کنار ده ها مقاله ادبی دیگر از او برجای مانده است.
جایزه نوبل ادبیات
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1996

:: به دلیل اشعاری که با دقتی طعنه آمیز، به مفاهیم تاریخی و زیست شناسانه اجازه می دهد تا در واقعیت چندپاره ی زندگی بشر خود را مطرح سازند. ::

کتاب های ویسواوا شیمبورسکا

خاتمه ندارد


آدمها روی پل


این جا


نمک