علی حسن پور

علی حسن پور

علی حسن پور متولد سال 1359؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی خود را از دانشگاه هنر تهران دریافت کرد. وی هم اکنون عکاس خبری موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، مدرس دانشگاه، دانشکده خبر تهران و دانشگاه پارس است …

کتاب های علی حسن پور

عکاسی و رسانه