فرهاد نعمانی

فرهاد نعمانی

فرهاد نعمانی در 20 آذر 1323 در تهران به دنیا آمد. فرزند ناصر و طلعت (مرتضی) نعمانی. وی دارای لیسانس علوم در اقتصاد و تجارت، دانشگاه تولسا (اوکلاهاما)، 1967. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه ایلینوی، اوربانا، 1969. دکترای فلسفه در اقتصاد، دانشگاه ایلینوی، اوربانا، 1972 می باشد. وی با دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران، 1972-1984، دانشگاه آمریکایی پاریس، فرانسه، از سال 1986 همکاری داشته است.

کتاب های فرهاد نعمانی

اقتصاد سیاسی