ماریا هایم

ماریا هایم

ماریا هیم استاد دین در کالج امهرست است. او دارای مدرک دکترا در سانسکریت و مطالعات هندی از دانشگاه هاروارد و مدرک کارشناسی فلسفه و دین از کالج رید است. او روی متون سانسکریت و پالی کار می کند.

کتاب های ماریا هایم

اخلاق بودایی