احمد پاکتچی

احمد پاکتچی

احمد پاکتچی (متولد ۱۳۴۲، تهران) متخصص علوم قرآن و حدیث، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه امام صادق، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سرپرست پیشین پژوهشکده دانشنامه نگاری در پژوهشگاه علوم انسانی، و مدیر کنونی گروه نشانه‌شناسی هنر در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است. نیز، وی از دی ماه سال ۱۳۹۹ (2021) سفير ايران در سازمان يونسكو معرفی شده‌است.

کتاب های احمد پاکتچی