محمدسعید نوری نائینی

محمدسعید نوری نائینی

سال تولد: 1321، مرتبه علمی: دانشیار، رشته: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه: شهید بهشتی خلاصه شرح حال تخصصی سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کشاورزی از دانشگاه تهران در سال 1344 و دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کرنل آمریکا در سال 1355. تألیفات تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان فارسی: 6 تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان خارجی: 1 زمینه علمی تألیفات: کارآئی کشاورزی دهقانی ایران، مدیریت و ارزشیابی پروژه، گذر از کشاورزی سنتی، استراتژیهای رشد و تعدیل در کشورهای نو صنعتی آسیای جنوب شرقی، اصلاحات اقتصادی اروپای شرقی، اندیشه&rlm های اقتصادی در اسلام.

کتاب های محمدسعید نوری نائینی

توسعه یعنی آزادی


سینما به روایت اسلاوی ژیژک


سرود مقدس