رابین برمن

رابین برمن

روانپزشک و متخصص والدین، دکتر رابین برمن، دانشیار روانپزشکی در دانشکده پزشکی دیوید گفن در UCLA، یکی از اعضای هیئت موسس بیمارستان عصبی روانپزشکی Resnick در UCLA، و یکی از اعضای هیئت مشاوره بنیاد ماتیو مک‌کانهی فقط نگهدار لیوین است. .

کتاب های رابین برمن

امروز نفرت، فردا سپاس