مارتی نوبل

مارتی نوبل

مارتی نوبل با بیش از سیصد کتاب منتشر شده و بیش از سه میلیون نسخه  فروخته شده از کتاب هایش، هنرمند پرفروش نیویورک تایمز است. از طرح ها و هنر او در تصویرسازی کتاب، پوستر، پازل، کارت تبریک، طرح بشقاب و تقویم در بیست و دو سال گذشته استفاده شده است.

کتاب های مارتی نوبل