یعقوب شارونی

یعقوب شارونی

 یعقوب شارونی (Yaqub Sharuni) نویسنده عرب زبان قرن 14 میلادی می باشد.

کتاب های یعقوب شارونی

سفری عجیب با دوستانی عجیب