محمود طباطبائی اردکانی

محمود طباطبائی اردکانی

دکتر «سید محمود طباطبایی اردکانی» در هفدهم دی 1315 در شهر اردکان و در یک خانوادۀ روحانی به دنیا آمد و پدرش مرحوم حاج سید حسین طباطبایی از وعّاظ معروف اردکان بود.  سید محمود طباطبایی دوره‌ی ابتدایی را در دبستان فردوسی و متوسّطه را در دبیرستان شرف اردکان به پایان برد و بعد از آن سال آخر را به دبیرستان ایرانشهر یزد آمد و پس از آن با تلاش وی، دوره‌ی ششم دبیرستان در اردکان راه‌اندازی شد که چند سالی خود در آن‌جا آموزگار بود، و به‌خصوص زبان انگلیسی درس می‌داد.

کتاب های محمود طباطبائی اردکانی