ابراهام کهن

ابراهام کهن

ابراهام کهن (1887، ریدینگ، برکشایر - 1957) یک محقق یهودی-بریتانیایی بود. او ویراستار کتابهای انجیل سونسینو بود و همچنین در ترجمه سونسینو تلمود و میدراش شرکت داشت. او در دانشگاه لندن و کمبریج تحصیل کرد و از سال 1933 وزیر جماعت عبری بیرمنگام بود. او همچنین به طور فعال در کنگره جهانی یهودیان و جنبش صهیونیستی شرکت کرد.

کتاب های ابراهام کهن

گنجینه ای از تلمود