جودی وایسمن

جودی وایسمن

جودی وایسمن، استاد جامعه شناسی آنتونی گیدنز در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. او محقق اصلی پروژه زنان در علم داده و هوش مصنوعی در موسسه آلن تورینگ است. او همچنین استاد مدعو در موسسه اینترنت آکسفورد است. علایق علمی او شامل جامعه شناسی کار، مطالعات علم و فناوری، نظریه جنسیت و تحلیل سازمانی است. آثار او به فرانسوی، آلمانی، یونانی، ایتالیایی، کره ای، ژاپنی، پرتغالی، روسی، چینی و اسپانیایی ترجمه شده است. قبل از پیوستن به LSE در سال 2009، او استاد جامعه شناسی در دانشکده تحقیقات علوم اجتماعی در دانشگاه ملی استرالیا بود. او اولین زنی بود که به عنوان محقق نورمن لاسکی (1978-1980) در کالج سنت جان، کمبریج منصوب شد. در سال 1997 او به عنوان عضو آکادمی علوم اجتماعی استرالیا انتخاب شد.

کتاب های جودی وایسمن