آلن دیب

آلن دیب

آلن دیب، کارآفرین، بازاریاب، متخصص فناوری و نویسنده ای آمریکایی است. او تا به حال کسب و کارهای متعددی را به وجود آورده که همگی در دنیای تجارت موفق عمل کرده اند. یکی از آخرین کسب و کارهای او در صنعت ارتباطات راه دور بود که دیب آن را به صورت یک استارت آپ به وجود آورد. این کسب و کار نوپا چهار سال بعد به عنوان یکی از شرکت هایی که سریع ترین رشد را در استرالیا داشته اند، معرفی شد.

کتاب های آلن دیب