چریل لیو چنگ

چریل لیو چنگ

چریل لیو چنگ (Cheryl Liew-Chng) یک سخنران بین المللی، مربی، مربی، نویسنده و بنیانگذار لایف ورکز است - یک شرکت آسیایی که ماموریت آن ایجاد محیط های کاری معاصر، الهام بخش و توانمند است. مشتریان او شامل افراد و شرکت هایی مانند دولت سنگاپور، BP Lubricants Asia Pacific، Maybank، Bloomberg و گروه Estee Lauder هستند. چریل پس از خدمت در موقعیت‌های رهبری و تغییر مسیرهای شغلی در بسیاری از صنایع - در حالی که در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کرد و سه پسر را بزرگ می‌کرد - چالش‌هایی را تجربه کرد و در نهایت رازهای یک زندگی سرشار و پر جنب و جوش را کشف کرد. امروزه، چریل، به عنوان یک رهبر فکری جهانی و کارآفرین، مدیران، کارآفرینان و حرفه‌ای‌های سطح بالا را در فعال کردن پتانسیل‌هایشان مربی، آموزش می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا به موفقیت شخصی و حرفه‌ای بیشتری برسند. او در سطح جهانی به عنوان یک مرجع در رهبری زنان و توسعه شخصی شناخته شده است.

کتاب های چریل لیو چنگ

زن بیست و چهار ساعته