بهمن معین پور

بهمن معین پور

‫بهمن معین‌پور متولد بهمن ماه سال ۱۳۴۹است. کارشناسی مهندسی عمران،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با گرایش مالی و اقتصادی و دکتری مدیریت کسب وکار می باشد  او مدرس اصول مدیریت پیمان و قراردادها در دوره های  MBA و DBA مدیریت پروژه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس  است.

کتاب های بهمن معین پور