چاینا میه ویل

چاینا میه ویل

چاینا میه ویل، زاده ی 6 سپتامبر 1972، نویسنده ی داستان های فانتزی و کمدی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه اهل انگلستان است.
میه ویل در نوریچ به دنیا آمد و در شمال غربی لندن بزرگ شد و از دوران کودکی در همین شهر زندگی کرده است. والدین چاینا کمی بعد از به دنیا آمدنش، از هم جدا شدند و خودش گفته است که هیچ وقت پدرش را نشناخته است. او در سیاست های حزب چپ انگلستان فعال است و برای مدتی عضو سازمان سوسیالیست بین الملل بوده است.

کتاب های چاینا میه ویل