کوین ویلیامز

کوین ویلیامز

کوین ویلیامز (Kevin Williams) استاد مطالعات رسانه و ارتباطات و رئیس دانشکده هنر در دانشگاه سوانسی انگلستان است.

کتاب های کوین ویلیامز

درک تئوری رسانه