فیلیپ هاموند

فیلیپ هاموند

فیلیپ هاموند (متولد: 1964) مدرس ارشد مطالعات رسانه در دانشگاه بانک جنوبی است. او در مورد پوشش رسانه ای و جنگ کوزوو برای Independent، The Times و Broadcast نوشته است. او مشاور Counterblast: Against the War (تلویزیون BBC2) بود.

کتاب های فیلیپ هاموند

رسانه، جنگ، پست مدرنیته