دیوید دابلیو آنتونی

دیوید دابلیو آنتونی

دیوید دبلیو آنتونی یک انسان شناس آمریکایی است که پروفسور بازنشسته انسان شناسی در کالج هارتویک است. او در مهاجرت های هند و اروپایی تخصص دارد و از طرفداران فرضیه کورگان است. آنتونی برای کتاب برنده جایزه اسب، چرخ و زبان (2007) شناخته شده است. آنتونی مدرک دکتری در انسان شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا گرفت.
وی از سال 1987 استاد مردم شناسی در کالج هارتویک بوده است. زمانی که در هارتویک بود، متولی انسان شناسی موزه هنر و فرهنگ یاگر در محوطه کالج هارتویک در اونونتا، نیویورک نیز بود. به گفته انتشارات دانشگاه پرینستون، "او کار میدانی گسترده ای باستان شناسی در اوکراین، روسیه و قزاقستان انجام داده است." آنتونی سردبیر باستان شناسی مجله مطالعات هند و اروپایی بوده است.
یکی از زمینه های تحقیقاتی او اهلی کردن اسب بوده است. در سال 2019، کار او در قسمتی از Nova نمایش داده شد که در مورد تئوری‌های چگونگی وقوع این فرآیند بحث می‌کرد.

کتاب های دیوید دابلیو آنتونی

هندو-اروپائیان