ناصر زاهدی

ناصر زاهدی

ناصر زاهدی (متولد 30 اردیبهشت 1340 در قم) دارای مدرک پزشکی از کشور آلمان، نویسنده،مترجم و عکاس ایرانی است.

کتاب های ناصر زاهدی

موج


آسفالتی ها


مجموعه ترس و لرز


زندگی را عزیز دار


روح بی سر


روح در آینه


غار ارواح


من پرواز می کنم


آدم برفی می آید


قسمت آقا کمال


مار اوکیناوا


مرد است و قتلش، آقا کمال!


تنهایی دونده استقامت


کمردرد


یائسگی


بیماری های پستان