مری چیس

مری چیس

مری چیس فیلم نامه نویس، روزنامه نگار، و نمایش نامه نویس اهل ایالات متحده آمریکا بود.

کتاب های مری چیس

در کرانه شب


هاروی


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.