بورلی میلتون ادواردز

بورلی میلتون ادواردز

بورلی میلتون-ادواردز (زاده: 22 فوریه 1964) استاد دانشکده سیاست، مطالعات بین‌المللی و فلسفه در دانشگاه کوئینز بلفاست است. او نویسنده بنیادگرایی اسلامی از سال 1945 (راتلج 2004) و سیاست معاصر در خاورمیانه (2006) است.

کتاب های بورلی میلتون ادواردز

سیاست و حکومت در خاورمیانه