عبدالمیثاق قدیریان

عبدالمیثاق قدیریان

دکتر عبدالمیثاق قدیریان نویسنده، محقق و استاد برجسته دانشکده پزشکی دانشگاه مک گیل، در مونترال است. وی در بسیاری از گردهمایی‌های عمومی، تخصصی و دانشگاهی در سراسر جهان سخنرانی کرده است .
تحقیقات گستردهٔ ایشان را می‌توان در بیش از ۱۸۰ مقاله و تحقیقات علمی مطالعه نمود که در مجلات علمی و رسانه‌های حرفه‌ای در زمینه علوم اجتماعی و روانپزشکی منتشر شده است. او نویسنده چهارده کتاب از جمله «در جستجوی بهشت موهوم»، «پیری: چالش‌ها و فرصت‌ها»، «محیط و آسیب‌شناسی روانی»،  «مصرف الکل و مواد مخدر: رویکرد روان‌شناختی و روحی برای پیشگیری» و کتاب «ابعاد خلاق رنج» می‌باشد
در سال‌های اخیر دکتر قدیریان کتاب‌های «ثبوت بر عهد و میثاق» ۲۰۱۴ و فارسی این کتاب ۲۰۲۱ ، «بیماری آلزایمر: کسوفی قبل از غروب» (چاپ دوم ۲۰۱۶) و «مادّه‌گرایی؛ پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ۲۰۱۰ و چاپ دوم ۲۰۱۷» را برشته تحریر درآورده است. در سال ۲۰۱۱ برای این کتاب جایزه بورس تحصیلی برجسته انجمن مطالعات بهائی را دریافت کرد. برخی از آثار او به چندین زبان ترجمه و منتشر شده است .

کتاب های عبدالمیثاق قدیریان

آلزایمر