شاهرخ امیری

شاهرخ امیری

دکتر شاهرخ امیری عزیزآباد، متخصص روانپزشکی و فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان می باشد. علاوه بر این در زمینه های تحقیقی، پژوهشی و آموزشی نیز فعالیت هایی داشته که در این بین می توان به مشارکت در انجام طرح های پژوهشی در سمت همکار و مجری طرح، تدوین مقاله های علمی و انتشار این آثار در مجله های معتبر داخلی و خارجی، سخنرانی در همایش های ملی متعدد و ارائه ی مقاله در این همایش ها و نیز برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه های مختلف برای متخصصان اشاره کرد.

کتاب های شاهرخ امیری