رابرت دی رمزی

رابرت دی رمزی

رابرت دی رمزی یک مربی باتجربه و نویسنده آزاد است. فعالیت حرفه ای دکتر رمزی شامل فعالیت در بخش های مدارس برتر در دو ایالت به عنوان معلم ، مشاور ، هماهنگ کننده برنامه درسی ، مدیر پرسنل ، سرپرست معاونت ، سرپرست بازیگری و استاد کمکی است. او نویسنده 501 راه برای افزایش موفقیت فرزندتان در مدرسه و 501 راه برای تقویت عزت نفس فرزندتان است. او در مینیاپولیس ، مینسوتا زندگی می کند.

کتاب های رابرت دی رمزی

501 نکته برای معلمان