نسرین نوش امینی

نسرین نوش امینی

نسرین نوش امینی، نویسنده، مترجم و ویراستار است. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی خوانده. به خاطر کتاب کارت دعوت داری موش موشک؟ برگزیده ی اولین کارگاه خلق کتاب تصویری و برنده ی نشان پنج ستاره از شورای کتاب کودک و چهار لاک پشت پرنده شد. رمان بابابزرگ کله پشمکی و صورتی من او یکی از برندگان جشنواره ی پرنده ی آبی بود و داستان هندوانه ی بنفش او داستان برتر انجمن نویسندگان. کتک خور سلطنتی و کوهستان شارلاتان نام کتاب های دیگری است که از همین نویسنده و مترجم در نشر هوپا منتشر شده است.

کتاب های نسرین نوش امینی

کوهستان شارلاتان


جرقه و دزد سگ های عروسکی


جرقه و آموزشگاه پلیس


کتک خور سلطنتی


جرقه و مسابقه ی سگ پلیس


مسافری با پاپوش های جهنمی


جرقه و دزد تاج جواهر نشان