هیوگو مک دانلد

هیوگو مک دانلد

هوگو مک دونالد یک روزنامه نگار، مشاور و متصدی مستقر در لندن است که در زمینه طراحی، معماری و فناوری کار می کند.

کتاب های هیوگو مک دانلد

چگونه در شهر زندگی کنیم