اندرو کوپ

اندرو کوپ

اندرو کوپ نویسنده انگلیسی کودک است. او مجموعه کتاب هایی مانند سگ جاسوسی، توله سگ های جاسوسی و گربه جاسوسی نوشته است. اندرو کوپ در دربی در سال 1966 متولد شد.

کتاب های اندرو کوپ