لیدیا واربانوا

لیدیا واربانوا

لیدیا واربانووا (Lidia Varbanova) استاد دانشگاه مک گیل، دانشگاه بریتیش کلمبیا، و کالج سنتنیال، کانادا است. کتاب او، مدیریت استراتژیک در هنر، توسط راتلج در سال 2012 منتشر شد.

کتاب های لیدیا واربانوا

مدیریت استراتژیک هنر