الهه عرب عامری

الهه عرب عامری

الهه عرب عامری مسئول کمیته شنا، عضو شورای پژوهش و فناوری وزات ورزش و جوانان نویسنده ایرانی متولد سال 1337 می باشد.

کتاب های الهه عرب عامری