باقرشریف القریشی

باقرشریف القریشی

باقرشریف قَرَشی (۱۳۴۴-۱۴۳۳ق) پژوهشگر، مورخ و نویسنده شیعه اهل عراق در نجف اشرف. او نزدیک به بیست سال در درس خارج سید ابوالقاسم خویی حاضر شد. قرشی دارای تألیفات متعددی است، از جمله سیره ائمه که مجموعه‌ای از حیات زندگانی امامان شیعه است. بخشی از نوشته‌ها و رساله‌های او با توجه به نظام حاکم عراق، رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی دارد. قرشی، بارها به ایران سفر کرد و جایزه پنجمین سال کتاب ولایت در سال ۱۳۸۲ش به وی اهدا شد. مجموعه چهل جلدی موسوعة سیرة اهل البیت(ع) از آثار اوست. مزار او در کتابخانه‌اش در نجف اشرف است.

کتاب های باقرشریف القریشی

زندگانی امام حسن (ع)