لنس جی براون

لنس جی براون

لنس جی براون (Lance Jay Brown) رئیس کنسرسیوم برای شهرنشینی پایدار است. او عضو موسسه معماران آمریکا (FAIA) و رئیس/مدیر سابق دانشکده معماری اسپیتزر، کالج شهر نیویورک (CCNY) است.

کتاب های لنس جی براون