ایان روری اون

ایان روری اون

ایان روری اون یک روان‌درمانگر شاغل در سرویس بهداشت ملی بریتانیا است که با مشکلات پیچیده روان‌شناختی و به اصطلاح اختلالات شخصیتی کار می‌کند. او اولین بار در ژانویه 1990 با آثار فروید و هوسرل آشنا شد.

کتاب های ایان روری اون