آگنس کاتالا

آگنس کاتالا

اگنس کاتالا در آلبی به دنیا آمد. او سردبیر مجله "Histoires pour les petits" و مدیر تحریریه بخش بیداری در Milan Presse است. او که علاقه زیادی به دنیای قصه ها دارد، نویسنده و اقتباس کننده مطبوعات و نشریات کودکان است. او در تولوز زندگی و کار می کند.

کتاب های آگنس کاتالا

بچه ی تیزهوش


اوتیسم


تعطیلات