کی سی پارسونز

کی سی پارسونز

کن پارسونز (متولد 1953) متولد شد و زندگی اولیه خود را در شمال شرق انگلستان گذراند. قول اولیه تحصیلی او در مدرسه ابتدایی مشهود بود و جایی در مدرسه گرامر به دست آورد، جایی که در سال 1971 نمرات خود را در دانشگاه لافبورو کسب کرد و از آنجا در سال 1974 در رشته ارگونومی فارغ التحصیل شد. پس از یک سال در هیوز هال، کمبریج. دانشگاه در سال 1980 دکترای خود را از موسسه تحقیقات صدا و ارتعاش در دانشگاه ساوتهمپتون دریافت کرد. او به دانشگاه لافبورو بازگشت و آزمایشگاه محیط های حرارتی انسانی را در سال 1981 تأسیس کرد. او شهرت بین المللی در زمینه محیط های حرارتی انسانی به دست آورد و به اقتدار در این زمینه باشد. او چند متن قطعی منتشر کرده است.

کتاب های کی سی پارسونز