نیلوفر آقا ابراهیمی

نیلوفر آقا ابراهیمی

نیلوفر آقا ابراهیمی متولد سال 1360 مترجم و شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های نیلوفر آقا ابراهیمی

تو و شگفتی های جهان


آهای دختر زیبای روستا


پرواز با طعم شکلات


میرو نقاشی که باغبان بود


همواره برای بار نخست


نیلوفر که باشی


فلسفه ی هنر


در ستایش عشق


درباره حقیقت و ناحقیقت


بیانیه ی مکتب رمانتیک