پرل س برمن

پرل س برمن

دکتر پرل برمن استاد کامل و رئیس گروه روانشناسی در دانشگاه ایندیانا PA است. او همچنین دارای مجوز روانشناس بالینی است. علاقه دیرینه او به پیشگیری از خشونت، او را به ادغام اطلاعات و مهارت‌سازی مرتبط با خشونت بین فردی در تمامی تدریس‌هایش در مقطع کارشناسی و دکترا سوق داده است.

کتاب های پرل س برمن