جوزف سندلر

جوزف سندلر

جوزف جی. سندلر (10 ژانویه 1927 - 6 اکتبر 1998) یک روانکاو بریتانیایی در گروه آنا فروید - اکنون فرویدیان معاصر - از انجمن روانکاوی بریتانیا بود. و شاید بیشتر به خاطر آنچه «انقلاب خاموش» او در همسویی مجدد مفاهیم مکتب روابط ابژه در چارچوب روانشناسی ایگو نامیده می شود، شناخته شده است.

کتاب های جوزف سندلر

بیمار و روانکاو