ادنا ب فوآ

ادنا ب فوآ

ادنا فوآ (متولد 1937، حیفا) یک استاد اسرائیلی روانشناسی بالینی در دانشگاه پنسیلوانیا است که در آنجا به عنوان مدیر مرکز درمان و مطالعه اضطراب فعالیت می کند. فوآ یک مرجع بین المللی مشهور در زمینه آسیب شناسی روانی و درمان اضطراب است. او به درک و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی-رفتاری می پردازد.

کتاب های ادنا ب فوآ